vrijdag 5 april 2013

Armageddon

Op blz. 177 van Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy: “Nooit is er een plechtiger en gebiedender oproep gehoord dan God op dit ogenblik tot òns doet, ons tot vurige verknochtheid en volstrekte toewijding aan de grootste en allerheiligste Zaak aansporend. Het uur heeft geslagen. De grote oorlog van Armageddon is uitgebroken.”  Armageddon is de eeuwenoude strijd, waarin gerechtigheid altijd weer de degens kruist met de zogenaamde boze krachten. Even verder stelt ze de vraag: “Wat gaat u er aan doen?” Is het voldoende te antwoorden, dat men bij oorlog dreiging reeds alle maatregelen van het land met de meest denkbare stoffelijke en geldelijke middelen ondersteunt. Neen! Het tegenwoordige Armageddon kan alleen gewonnen worden, als alle wèldenkende mensen in de wereld de gedachtelijke aard van deze strijd beginnen te beseffen; als zij begrijpen, dat de eigenlijke vijand het wrede, goddeloze, hypnotische en dierlijk gemoed is; dat onze wapens geestelijk zijn en, volgens de apostel, ‘krachtig door God tot nederwerping der sterkten’. Het door geestelijk begrijpen verlicht gebed, dat de almacht van de Waarheid, de Liefde en het Beginsel bevestigt en daardoor alles wat niet op Hem lijkt loochent, dit gebed is de ammunitie, zo onmisbaar voor het behalen van de overwinning. Wat gaat u er aan doen?

Geen opmerkingen: