donderdag 21 maart 2013

Weten


Waarom wordt er zoveel nadruk gelegd op het weten dat de mens kind van God is? Omdat dit de grondslag is van waaruit hij werkt. Het gevolg ervan is:
Hij, die geestelijk weet, dat hij zegeviert, ziet slechts het bewijs van de zege.
Hij, die geestelijk weet, dat hij geheel gezond is, ziet slechts het bewijs van gezondheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij gerechtig is, ziet slechts het bewijs van gerechtigheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij wijs is, ziet slechts het bewijs van wijsheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij liefhebbend en geliefd is, ziet slechts het bewijs van liefde.
Hij, die geestelijk weet, dat hij harmonisch is, ziet slechts het bewijs van harmonie.
Hij, die geestelijk weet, dat hij vrij is, ziet slechts het bewijs van vrijheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij leeft, ziet slechts het bewijs van leven.
Hij, die geestelijk weet, dat hij nuttig is, ziet slechts het bewijs van nuttigheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij weet, ziet slechts het bewijs van weten.
enz. In die verheven geestelijke normale staat weet een ieder, dat in werkelijkheid zijn bewustzijn al de geestelijke ideeën omvat, die het voortbrengsel, het uitvloeisel zijn van het goddelijk Gemoed, God.

Geen opmerkingen: