vrijdag 29 maart 2013

Universele vrees

Wat is Leven? Kan men het anders omschrijven dan door Liefde? Leeft een mens op een andere wijze dan door Liefde te weerspiegelen? Hoe eerder wij ophouden de zogenaamde stoffelijke dood te vrezen, omdat Jezus bewezen heeft, dat er geen dood is, en hoe eerder wij beginnen, die dood-veroorzakende afgezanten van het vleselijk gemoed, die eigenzinnigheid, zelfbeklag, eigenliefde, haat, enz. genoemd worden, te bestrijden, en het licht van Gods genezing-brengende tegenwoordigheid werkelijk bezit laten nemen van ons bewustzijn, des te eerder zal het werkelijk Leven in ons hart verschijnen. In de goddelijke Liefde is geen dood, geen scheiding, geen zielesmart. Liefde is de weg van Leven. Christus Jezus heeft in letterlijke zin de universele vrees, dat de zogenaamde dood aan alles een einde maakt, tenietgedaan. Hij verscheen aan zijn volgelingen en allen, die ogen hadden om te zien, waardoor hij bewees, dat wat wij de dood noemen, niet de vernietiging van het bestaan is. Kunnen wij daarom niet in de woorden van de Psalmist zeggen: “Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heeren vertellen?” (Ps. 118:17)

Geen opmerkingen: