zondag 31 maart 2013

Toestanden en stadia

In Miscellaneous Writings blz. 107 schrijft Mrs. Eddy: “De onware zinnen van stervelingen doorlopen drie toestanden en stadia van het menselijk bewustzijn, voordat zij de dwaling opgeven”. Langzaamaan beginnen de bestanddelen van de menselijke natuur, door een zware strijd in Gethsemané, zich op te lossen: eigenzinnigheid wordt minder, menselijke verlangens worden geleidelijk opgegeven en persoonlijke reacties op de dwaling komen minder vaak voor. Dan bereiken we het tweede stadium van zelfverloochening, waar barmhartigheid, verdraagzaamheid en ootmoed worden aangenomen. De tranen van zelfmedelijden maken plaats voor vreugde over de geestelijke doop en de de wil van God wordt met meer intelligentie begrepen en tot uiting gebracht. We hebben nu een nieuwe levensopvatting. Wij kunnen nu door smaad, geringschatting en onrecht heengaan, zonder dat onze gevoelens gekwetst worden. De zorgen en moeiten van de eisen die dagelijks aan ons worden gesteld, laten hun irriterende greep los. Ten laatste stijgen wij tot het derde stadium, waarin wij bereidwillig alles op het altaar leggen. De lagere natuur van de sterveling heeft zich overgegeven aan de hogere natuur van de mens. Het bewustzijn heeft zich open gesteld, en ziet, een heilige stroom van tedere, stille genezing brengende liefde wordt voelbaar. Geestelijke visie, weerspiegeling en verwezenlijking komen in de plaats van stoffelijk denken. “Deze Ziele-zin komt tot het menselijk gemoed, wanneer dit laatste zich overgeeft aan het goddelijk Gemoed”, Wetenschap en Gezondheid, blz. 85).

Geen opmerkingen: