vrijdag 1 maart 2013

Mentale verandering

Uitgaande van de mentale verandering waar Jezus in zijn leven getuigenis van aflegde, worden doel en betekenis van die verandering duidelijk - verandering ten goede, verandering die het welzijn van de mensheid inhoudt. Jezus’ inzicht in de goddelijke werkelijkheid openbaarde hem wat blijvend en van echte waarde en substantie was, met andere woorden dat wat onvergankelijk was. Hij keek dwars door iedere leugen heen, iedere suggestie dat er een macht buiten God, of het goede, zou kunnen zijn, die zich tegen de goddelijke macht zou kunnen verzetten. Doordat hij zijn vertrouwen stelde in het goddelijk Gemoed was hij in staat deze leugens van de hand te wijzen en ze elke invloed in zijn ervaring te ontzeggen. Hij erkende dat Liefde de mens overvloedig voorziet in alles wat hij nodig heeft en ook voor hem zorgt. Zo was hij in staat de vijfduizend te voeden. Hij kende geen enkele werkelijkheid of actualiteit toe aan ziekte en zo genas hij de zieken en herstelde de gezondheid waar de ergste gebreken waren. En zo wekte hij de doden op. Ook ons leven zal wezenlijk veranderen als wij onze eenheid met God, het goddelijk Gemoed, accepteren en onze mogelijkheden daarnaar afmeten. De eenheid van het goddelijk Gemoed, zijn alheid en beschikbaarheid als het oneindig goede krijgt voorrang in ons denken. En hiermee kunnen we iedere vorm van het kwaad afwijzen als een leugen, die onrechtvaardig, onecht, van voorbijgaande aard en zonder werkelijke oorzaak, zoals ook Jezus dat deed, en we zullen het iedere macht ontnemen enige invloed te hebben op onze ervaring.

Geen opmerkingen: