dinsdag 12 maart 2013

Levenshouding

Soms worden we in ons gewone leven geteisterd door stormen die ons ver uit de koers dreigen te slaan, zodat we niet meer weten hoe we ons roer recht kunnen houden. We kijken dan uit naar een vast punt, naar iets waar we van op aan kunnen. In het boek Spreuken lezen we bijvoorbeeld de vermaning van een leermeester aan zijn leerlingen om te gehoorzamen aan wat zij thuis leerden. Elk moest zich houden aan de volgende regel: “Mijn zoon, bewaar het gebod van uw vader en verlaat de wet van uw moeder niet.” Wanneer zij deze wet in hun hart bewaarden zouden zij erdoor beschermd worden. “Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens.” Eigenlijk is dit in onze tijd nog steeds een waardevol advies. Gehoorzaamheid aan de goddelijke wet is geen verouderd begrip, maar een praktische levenshouding. Ieder mens heeft een betrouwbare grondslag nodig om zijn levenshouding op te baseren. Door bestudering van Christian Science hebben velen nieuwe waardering gekregen voor de leer van de Bijbel - nieuwe zekerheid door iets dat solide is en onwrikbaar, en waarmee te leven valt in roerige tijden. Het begrip dat het goddelijk Beginsel het centrum is van de gehele schepping, geeft nieuwe kracht en een vast patroon in het dagelijkse leven.

Geen opmerkingen: