dinsdag 19 maart 2013

Jesaja 60:1-4


Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen:

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Sion, sta op, ga het licht tegemoet.
De Heer komt in al zijn majesteit,
als het aanbrekende ochtendlicht.
De aarde is in het donker gehuld,
dichte duisternis bedekt de volken.
Maar voor u zal de zon opgaan:
de Heer verschijnt in al zijn majesteit.
Volken en koningen gaan naar u op weg,
naar het stralende ochtendlicht.
Jeruzalem, sla uw ogen op en kijk:

Uit: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)
© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Geen opmerkingen: