donderdag 28 maart 2013

Gods idee

De enige manier om uit moeilijkheden van het sterfelijk gemoed te komen is geestelijk begrijpen, dat Liefde nu en altijd slechts één begrip van de mens kent. Het universele gezin van de éne Vader kent geen nationaliteit. De goddelijke economie is nooit ontwricht, maar is altijd op feilloze wijze geordend en brengt goede vrucht voort in overeenstemming met de wetten van goddelijke wijsheid. Politieke partijen bestaan niet in Gods geestelijke wereld, het heelal, omdat het bestuurd wordt door het onsterfelijk oppergezag van het goddelijk Beginsel. In dit oneindig grote, geestelijk rijk van Waarheid genieten al Gods ideeën ononderbroken veiligheid en volledige vrijheid van handelen onder God. Dit is het koninkrijk der hemelen, dat zoals Christus Jezus zei, nabij is gekomen, of hier aanwezig is. Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings, blz. 82: “De mens is het kind en de idee van het Opperwezen, wiens wet volmaakt en oneindig is. Gehoorzaam aan deze wet, ontvouwt de mens voor immer de oneindige gelukzaligheid van het Zijn; want hij is het beeld van en de gelijkenis van het oneindige Leven, de oneindige Waarheid en Liefde.” Hoe oneindig veel kan de mens doen als de zoon van God, of de idee van het oneindige Leven, de oneindige Waarheid en Liefde!

Geen opmerkingen: