zondag 31 maart 2013

Gethsemané

Wat zou zijn gebeurd wanneer Jezus zich niet had overgegeven aan de wil van God? Er zou geen Christendom zijn, zoals we dat heden ten dage kennen, er zou geen weg zijn aangegeven, die uit het duister van sterfelijkheid leidt tot de heerlijkheid van de opstanding. Gethsemané wordt  als volgt door Mrs. Eddy beschreven (Wetenschap en Gezondheid, blz. 586): “Geduldig lijden; het menselijke, dat voor het goddelijke wijkt; liefde, die geen weerklank vindt, maar toch liefde blijft.” Gethsemané is dus een staat van het bewustzijn, dat zich overgeeft, waar de diepten van menselijke smart worden gepeild en de grondbestanddelen van de menselijke natuur afgelegd worden om plaats te maken voor de goddelijke. Het is dit loslaten en afleggen van de stoffelijke zin, welke de weg toont, die uit het menselijke wegvoert naar het goddelijke. Omdat de drang tot zelfbehoud een aangeboren kenmerk van de menselijke natuur is, kost het haar grote moeite zich over te geven. Gethsemané is daarom een tuin, waar door een heilige strijd, onze geestelijke zin van het zijn geboren wordt; waar de liefelijke geur van vergiffenis niet zal toelaten, dat de aardse smarten het hart verbitteren, en waar tot zachtheid stemmende eigenschappen van de goddelijke natuur worden verworven.

Geen opmerkingen: