woensdag 6 maart 2013

Genoegzame gids

De titel van het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift duidt op het belang van het begrijpen van de bijbelboodschap in haar geestelijke betekenis om inzicht te krijgen in God en Zijn genezingsmethode, en dat daarom beide boeken te samen gelezen moeten worden. De Bijbel is volkomen onmisbaar voor Christian Scientisten. Als zij toetreden tot de kerk aanvaarden zij zes godsdienstige grondstellingen. De eerste daarvan luidt: “Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 497). En de laatste drie - vierde, vijfde en zesde grondstelling - hebben betrekking op Christus Jezus en erkennen zijn levenservaring en voorbeeld als essentieel voor de verlossing van de wereld. Door de uitleg van de Bijbel in Wetenschap en Gezondheid komen zowel het Oude en Nieuwe testament tot leven. Gods aard leert men herkennen: Zijn oneindige goedheid, Zijn almacht en tegenwoordigheid, en de volmaaktheid van Zijn heelal en van de mens. Zijn volk woont in wat de Psalmdichter “grazige weiden“ noemt van geestelijke overvloed en harmonie.

Geen opmerkingen: