maandag 4 maart 2013

Geestelijk potentieel

Hoe kunnen we ons denken veranderen. Als wij gehoor geven aan de goede geestelijke ideeën die direct van God, of het goddelijk Gemoed, tot ons komen, dan kunnen wij niet anders dan de beperkingen in ons denken laten varen voor onbeperkt geestelijk begrijpen dat ons leven in nieuwe banen leidt. Vooruitgang is zonder goede scholing ondenkbaar, het menselijk denken moet opgevoed worden. Maar om werkelijk iets te verbeteren moet ons denken het gevolg zijn van geestelijk inzicht, of gebed. Alleen dan worden wij ons bewust van onze ware identiteit en beginnen wij op onze uniek individuele wijze uitdrukking te geven aan het geestelijk potentieel dat ons als kind van God eigen is. Zodra wij begrijpen dat Gemoed de ene ongelimiteerde bron is van alle intelligentie, wenden wij ons spontaan tot Gemoed voor de antwoorden op onze vragen. Ons geestelijk doel staat ons helderder voor ogen en we worden ons bewust van onze geestelijke compleetheid als individu en van onze verantwoordelijkheid aan God en onze naaste. Hoe meer wij ons  tot het goddelijk Gemoed wenden voor het wat en het hoe van ons denken en doen, des te beter verloopt ons leven. Om goed te zijn is mentale verandering nodig op ieder gebied. Verandering in het menselijk scenario is het gevolg van een veranderde gedachtegang. Blijvende resultaten zijn het gevolg van geestelijk begrijpen, van de geestelijke visie die gepaard gaat aan gebed, dat zich één weet met de almacht van Gemoed.

Geen opmerkingen: