woensdag 6 maart 2013

Fundamenteel feit

Een fundamenteel feit dat door de Bijbel naar voren wordt gebracht is, dat God oneindige Liefde is en dat Hij elk van Zijn kinderen onpartijdig en overstelpend liefheeft. Zelfs al mogen wij in ons hart soms twijfelen of wij Zijn liefde wel waardig zijn, toch heeft Hij ons lief. En belangrijker nog: Hij brengt ons zijn Liefde voortdurend in herinnering. Hij herinnert er ons aan dat wij vol blijdschap gebruik kunnen maken van Zijn onafgebroken, rijkelijke uitstorting van geestelijke eigenschappen en ideeën. God is de onsterfelijke Eerste Oorzaak. Hij is het volmaakte Beginsel, de schepper van het heelal en van de mens. Als wij deze gedachte over het ware zijn aanvaarden, leren wij God kennen als onze Vader en Moeder en voelen wij Zijn aanwezigheid en macht, die ons voortdurend van het goede voorzien, ons behoeden en leiden.

Geen opmerkingen: