dinsdag 12 februari 2013

Niet gehoorzaam

Mrs. Eddy zegt van Jezus: “Hij wist, dat er slechts één Gemoed was en hij maakte geen aanspraak op een ander” (Wetenschap en Gezondheid blz. 315). Het was Jezus’ besef van zijn eenheid met dit Gemoed, dat hem zijn Godgelijke aard gaf en hem maakte tot de Christus. Zijn machtige leer, zijn genezingswerken en zijn heerschappij over stoffelijke omstandigheden waren het directe resultaat van zijn begrijpen van het oneindig Gemoed. En het was ditzelfde begrijpen dat hem noopte te zeggen: “Hebt uw vijanden lief” (Matt. 5:44). Jezus wist dat er voor ware vrede en geborgenheid nodig is dat wij verder gaan dan gewoon maar liefhebben wie ons liefhebben. En onze vijand is niet alleen de man of vrouw of het land die tegen ons zijn. De vijand is de gedachte die niet gehoorzaam is aan Christus, die niet de alheid en éénheid van God erkent. Dit is de dief van wie Jezus zei: “De dief komt, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve” (Joh. 10:10). In Miscellaneous Writings blz. 8 vraagt Mrs. Eddy: “Wie is uw vijand dat ge hem zoudt liefhebben? Is het een wezen of een ding buiten uw eigen voorstelling? Kunt ge een vijand zien, als gij niet eerst die vijand vorm geeft en dan naar het voorwerp van uw eigen verbeelding kijkt? Wat is het dat u deert? Kan hoogte of diepte of enig ander schepsel u scheiden van de Liefde, die het alomtegenwoordige goede is - die zowel de een als de ander tot in het oneindige zegent? Beschouw als uw vijand eenvoudig dat wat het beeld van Christus dat ge zoudt moeten weerspiegelen, bezoedelt, besmeurt en onttroont.” (De gedachte die niet gehoorzaam is aan Christus.)

Geen opmerkingen: