zondag 3 februari 2013

Logica

Omdat God Waarheid, Ziel en Beginsel is, en God Alles-in-alles is, zijn Waarheid, Ziel en Beginsel Alles-in-alles - daarom is er geen plaats voor dwaling, geen plaats voor de stoffelijke zin en geen mogelijkheid dat er een product of schepping zou kunnen zijn van enige oorzaak buiten God. Omdat God oneindige, goddelijke Liefde is, en God Alles-in-alles is, is de goddelijke Liefde Alles-in-alles. Dit soort wetenschappelijke redenering, die uitgaat van de grondslag van Gods alheid en volmaaktheid, leidt ons onvermijdelijk tot de slotsom dat het ware heelal, de mens incluis, nu en in der eeuwigheid volmaakt is en intact. Geloof in deze slotsom dwingt ons elk bewijs van de stoffelijke zin te ontkennen dat getuigt van de aanwezigheid van iets anders dan het resultaat van Waarheid, Leven en Liefde, Beginsel, Ziel, Geest en Gemoed. De goddelijke logica eist dat wij het kwaad in iedere vorm verwerpen. Wij behoren steeds het geloof in zijn bestaan - in het bestaan van disharmonie, ziekte en dood - te vervangen door het begrijpen van de aanwezigheid van God en Zijn volmaakte heelal en mens. De ware christelijke genezer is vol mededogen en liefde. Hij zorgt ervoor dat in de menselijke situatie voorzien wordt en dat er op verstandige wijze gezorgd wordt voor de behandeling van lichamelijke problemen.

Geen opmerkingen: