maandag 4 februari 2013

Gods boodschap

God is de onsterfelijke Eerste Oorzaak. Hij is het volmaakte Beginsel, de schepper van het heelal en van de mens. Zijn aanwezigheid en macht voorzien ons voortdurend van het goede. Hij behoedt en leidt ons. God is altijd een God van nabij. Het is mogelijk hem te kennen niet alleen als onze Vader, maar ook als onze liefhebbende goddelijke Moeder. God is de ene Schepper, die aanwezig is bij iedereen en overal, op dit moment en altijd, en die voor ons allen zorgt. Als wij “tot God naderen” (Jac. 4:8), zoals de Bijbel het stelt, zullen wij altijd voelen dat Hij nader tot ons komt. Gods liefde is altijd aanwezig. Hij verscheen vroeger in verschillende vormen. maar altijd op een manier die duidelijk sprak tot de persoon in kwestie in de tijd waarin hij leefde. Zo verschenen aan Abraham bijvoorbeeld engelen - Gods geestelijke ideeën - in mensengedaanten. Datzelfde was het geval bij Jacob. Mozes zag een brandende braambos en hoorde daarop een stem uit de hemel. Ook Elia hoorde een “stille, zachte stem” (1Kon. 19:12). In die tijd kwam Gods boodschap tot elk van hen op de wijze die het best paste bij zijn groeiend geestelijk begrijpen. Jezus toonde de wereld het hoogste voorbeeld van een volmaakt leven in God. Hij toonde wat het betekent Gods afstammeling te zijn - wat het betekent de geliefde uitdrukking te zijn van de goddelijke Liefde en hoe dit te weten en te bewijzen.

Geen opmerkingen: