maandag 25 februari 2013

Bloeiproces

Bezorgdheid is onoverwonnen angst: het uitgangspunt dat zegt “Ik kan het doen! omdat God het doet!” rekent af met dat gevoel van vrees. In de Bijbel staat: “Want Hij zal volbrengen, wat over mij bescheiden is.” (Job 23:14). Werk aan een gevoel van vrede, in het besef dat God Alles is; dan is het niet nodig om strijd te voeren en onze eigen wil op te leggen. Houdt voortdurend de volmaakte mens voor ogen. Lang voor de tijd van Jezus besefte men reeds het belang van de eenheid van God en de mens als de weg naar verlossing en demonstratie. Jezus had zo’n klaar inzicht in die eenheid dat hij de weg baande voor allen die na hem kwamen. Geestelijke leiders hebben de mensheid eeuw na eeuw voorgehouden dat goedheid zoals die door de verschillende figuren uit de Bijbel werd gedemonstreerd de Christelijkheid van ons leven bepaalt en in overeenstemming is met Gods wet. Christian Science is betekent Christelijke Wetenschap en is de naam die Mrs. Eddy aan haar ontdekking heeft gegeven. Een wetenschap werkt met bewijzen en feiten en heeft niets van doen met optimisme en ijdele hoop. Christian Science leert dan ook hoe te bewijzen dat God alles gemaakt heeft en dat de mens van nature goed is, een bloeiproces van de oneindige volmaaktheid.

Geen opmerkingen: