donderdag 28 februari 2013

Next chat 5 Maart 2013


Morality: How can I "be good"?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 05, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Eric Nelson
In a secular society with constantly shifting moral landscapes, it can be difficult to always know the difference between right and wrong. Even if we have a sense of what is right, we may find it challenging to consistently live our moral ideals. Perhaps each one of us has at some point echoed the Bible refrain, “Instead of doing what I know is right, I do wrong” (Romans 7:19, Contemporary English Version).
So, is there a steady moral compass we can rely on to chart our course? If confusion surrounding our moral choices weighs us down, we can claim our divine right to clarity, purity, courage, and redemption. To find out more, join this live chat and bring your questions for Christian Science practitioner Eric Nelson from Los Altos, California.
About Eric Nelson: A native of San Diego, California, Eric currently serves as the Christian Science Committee on Publication for Northern California. After graduating from Principia College and working for three years for The Christian Science Monitor on various television programs (in Boston and Washington, DC), he spent a large portion of his time as a marketing consultant, a video producer, and the co-founder of a Silicon Valley start-up company connected with the travel industry.
In addition to his work with the media and state and federal legislatures, Eric also works as a Christian Science practitioner, available to those seeking healing through spiritual means. He now lives in Los Altos, California.

woensdag 27 februari 2013

Heraut


Bevrijding van de verwachtingen van anderen 
Liberation from the expectations of others
Christian Science Sentinel, 11.12.2012 


Alles wat we werkelijk willen is te zijn zoals God ons geschapen heeft en als we ons concentreren op te zijn wat God ons laat zijn, zal dit zijn zorgen voor wat wij doen. We denken dat wat we doen, onze menselijke activiteit, belangrijk is en daar identificeren we ons mee, maar dat is niet zo. Het is onze verwantschap met God die we duidelijk moeten zien. Wij kunnen vragen: “God, help mij te zijn zoals U mij laat zijn; help mij de beperkingen te laten varen die het volledig en volkomen tot uitdrukking brengen van Uw zijn in de weg staan.”


Lees meer >>> 

dinsdag 26 februari 2013

Video

Spiritual navigation


Jesaja 58: 11  "En de HEERE zal u gedurig leiden,"

God guards, guides and governs. Christian Science Lecturer Josh Niles, CS, delivers this short and inspiring message.

maandag 25 februari 2013

Bloeiproces

Bezorgdheid is onoverwonnen angst: het uitgangspunt dat zegt “Ik kan het doen! omdat God het doet!” rekent af met dat gevoel van vrees. In de Bijbel staat: “Want Hij zal volbrengen, wat over mij bescheiden is.” (Job 23:14). Werk aan een gevoel van vrede, in het besef dat God Alles is; dan is het niet nodig om strijd te voeren en onze eigen wil op te leggen. Houdt voortdurend de volmaakte mens voor ogen. Lang voor de tijd van Jezus besefte men reeds het belang van de eenheid van God en de mens als de weg naar verlossing en demonstratie. Jezus had zo’n klaar inzicht in die eenheid dat hij de weg baande voor allen die na hem kwamen. Geestelijke leiders hebben de mensheid eeuw na eeuw voorgehouden dat goedheid zoals die door de verschillende figuren uit de Bijbel werd gedemonstreerd de Christelijkheid van ons leven bepaalt en in overeenstemming is met Gods wet. Christian Science is betekent Christelijke Wetenschap en is de naam die Mrs. Eddy aan haar ontdekking heeft gegeven. Een wetenschap werkt met bewijzen en feiten en heeft niets van doen met optimisme en ijdele hoop. Christian Science leert dan ook hoe te bewijzen dat God alles gemaakt heeft en dat de mens van nature goed is, een bloeiproces van de oneindige volmaaktheid.

zondag 24 februari 2013

Poem

Immanuel"

Father! I pray,
 In this Thine hour, 
To know enough of Thee 
And Thy all-power 
To bring to light 
The healing proof 
Of Thy great love 
And Thy eternal truth.


Fleer,FrancesTatum,Immanuel,”POEM,
ChristianScience Sentinel,Vol.26
(23 February1924), p. 507.

zaterdag 23 februari 2013

Tegenwoordigheid van Liefde

Vooruitgang vraagt van ons dat we de angst om achteruit te gaan van ons af zetten. Ook de idee dat wij God nooit zullen begrijpen en toch niet naar de hoge standaard van Waarheid kunnen leven, is nutteloze ballast meevoeren. Wat is dan nodig? De tegenwoordigheid van Liefde, Beginsel, Waarheid in ons bewustzijn toelaten, de aanwezigheid van God. Als wij op deze manier ons bewustzijn niet vernieuwen, heeft het er soms veel van weg dat ons wezen loodzwaar is en moeilijk te veranderen. We merken dat er niet veel liefde van ons uitgaat en dat we vaak ongeduldig, intolerant en geïrriteerd zijn met betrekking tot anderen. We weten dat ongeduld wijst op koppigheid, dat intolerantie ruikt naar opgeblazenheid en irritatie voortkomt uit een gevoel van superioriteit, maar hoe dat te veranderen? Een goed begin is om de gedachte af te wijzen dat we er dergelijke eigenschappen op na houden. God heeft ons dat soort dingen niet gegeven. Hij heeft ons goed gemaakt gelijk Hij Zelf is. We dienen ons wat vaker af te vragen: “Hoe positief en gezond denk ik eigenlijk?” “Met wat voor gedachten vereenzelvig ik mij? Ga ik er werkelijk van uit dat God mijn Vader is en dat ik Zijn gelijkenis ben?” Ons uitgangspunt is dat God hier en nu aanwezig is. We moeten het feit accepteren dat God ons liefdevol, intelligent en gezond gemaakt heeft. Wie zou zich met iets dat minder is willen identificeren.

vrijdag 22 februari 2013

Geestelijk standpunt

Een stoffelijk standpunt maakt ons tot slachtoffers als we niet oppassen. Want het suggereert dat de oplossing van onze problemen een kwestie is van hersenwerk, genen of van geld. Door zo te denken leggen wij onszelf beperkingen op en sluiten ons af voor de goddelijke invloed. We laten de oplossing aan toeval en willekeur over. Een geestelijk standpunt daarentegen is macht en is Waarheid, want het draagt de overtuiging dat kwaliteiten als vrijheid, intelligentie, het goede ons in onbeperkte mate door God worden gegeven. Wat betekent de uitdrukking ‘geestelijk standpunt’? Soms wordt met ‘geestelijk’ aangegeven alles wat mentaal is. Dus dat ook haatgevoelens bijvoorbeeld bij het geestelijke horen. In Christian Science echter wordt met ‘geestelijk’ uitsluitend datgene bedoeld wat uitdrukking geeft aan de ene Geest, God, en is daarom altijd en exclusief goed. Als wij onze ervaring interpreteren als stoffelijk, met al zijn inherente beperkingen dan zijn we arm. Leven beschouwen als geestelijk betekent dat heel de rijkdom van intelligentie, levenslust, vreugde en activiteit de onze is. Ware rijkdom is: God begrijpen. En deze bewustwording gaat gepaard met een overvloed van het goede in onze ervaring, dag na dag. Wij hebben allemaal behoefte aan deze geestelijke rijkdom.

donderdag 21 februari 2013

Next chat 26 februari 2013

Parents, kids, and daily prayer

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 26, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Rich & Blythe Evans
Parenting! What a beautiful and sometimes challenging opportunity. Fortunately, there is a consistent place to turn for getting your bearings, in the moment and for the long term. The one divine Parent, Father-Mother God, infinite Love and Mind, provides solutions for succeeding at this wonderful responsibility, resulting in blessings for both child and parent.
To reflect on and discuss this timeless topic, come to this live chat with two Christian Science practitioners, Rich and Blythe Evans, who have raised a blended family of ten children. Rich and Blythe will be happy to address your questions from their experience in turning to God for guidance in all sorts of parenting situations.
About Rich and Blythe Evans: Rich is a Journal-listed practitioner, teacher, and the Christian Science Committee on Publication for Arizona. His earlier career included volunteering in the US Peace Corps in the Philippines, practicing law, and serving as an executive in various global businesses, such as AT&T, NCR, and US Web.
Blythe is also a Journal-listed practitioner and currently First Reader in their church in Scottsdale, Arizona. Like Rich, Blythe’s earlier career included serving in the Peace Corps in Gabon, Africa. Blythe has been both a stay-at-home mom and a working mom. She understands the joys and challenges of each role.
When most of the children were still very young, Rich and Blythe were married and merged their two families, her six children and his four.
Rich and Blythe’s family has had many experiences, including three major moves from the East to the Midwest, and then to the Southwest. Today four of their children are married and the youngest is a senior in college.
Both Blythe and Rich have served in most branch church capacities throughout their lives, while raising their family.

woensdag 20 februari 2013

Inzicht

Het inzicht dat God het Gemoed van de mens is, en dat er maar één Gemoed is, namelijk het oneindig goede, maakt alle verschil in onze manier van denken. Het maakt tevens een verschil in wat we ondervinden en de manier waarop we het ondervinden. We merken dat als wij het ene Gemoed gaan erkennen als ons eigen bewustzijn en dat bevestigen, wij de gedachten van dat Gemoed gaan denken en het gemakkelijker gaan vinden om gedachten van kwaad en disharmonie als onwaar te verwerpen. Het kwaad is niet werkelijk een macht, maar het is de veronderstelde afwezigheid van het goede. Naarmate wij God gaan erkennen als de enige macht en Zijn wet ‘Ik ben alles’ onderschrijven, houden wij een bewustzijn in stand dat onschuldig is aan het kwaad. Wij merken dan dat wij niet alleen onszelf kunnen bevrijden van ongewenste gewoontes, maar dat wij tevens agressieve situaties kunnen ontwapenen. Het vestigen van rust en orde vindt niet ‘daarginds’ plaats, maar eerder ‘hierbinnen’ in onszelf. Er is niets dat buiten het bewustzijn plaatsvindt. Bewustzijn ligt ten grondslag aan alles wat wij ervaren. Wanneer wij overal om ons heen blijken van het kwaad waarnemen, negeren wij die niet. Evenmin vrezen wij die. Maar het begrijpen dat wat we waarnemen onecht is omdat het niet de uitdrukking is van God, verandert ons in mentale en geestelijke activisten, die geheel en al aan de kant staan van Waarheid en het goede. Dat geeft ons een werkelijke grondslag om met succes op te treden tegen wetteloosheid.

maandag 18 februari 2013

Video


Divine Love is the liberator
Watch "Divine love is the liberator," a Christian Science lecture presented by Fujiko Signs, CSB. Filmed in Melbourne, Australia. February 25, 2011.

zondag 17 februari 2013

Poem


"Chapter one or chapter two?," 

In Genesis chapter one we read:
"And God saw every thing that he had made,
and, behold, it was very good."

What do you do with chapter two?
Let it go—the mortal record is not so,
not good, not real, nor true.
Repent. Change your thought.
Return to chapter one
where God spake and it was done,
and see—behold—reality.

Know that right where evil seems to be
is God's "very good," His perfect whole,
attributes of reigning Soul.
And the opposite Adam-named mistaken view,
distorted claim of what is true,
mere twisted tale of serpent chatter,
melting mist of matter clatter—
disappears in light of chapter one understood:
"And God saw every thing that he had made...."
You wake to see what God has done.
"...and, behold, it [is] very good."

Robinson, Russell D. (CS), "Chapter one or chapter two?," 
POEM, Journal Vol. 116 (September 1998), p. 25.

zaterdag 16 februari 2013

Next chat 19 Februari 2013


Freedom from racism and sectarianism

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 19, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Leide Lessa
John's Gospel tells of Jesus' statement, "Love one another, as I have loved you" ( John 15:12). Humanity has made progress toward this goal, but more prayer is needed if we are to overcome both racial and sectarian fears. Polls taken last fall report that 51% of Americans express anti-black attitudes, 52% are openly anti-Hispanic, and 49% have an unfavorable view of Islam. And it's worth noting that racism and sectarianism aren't limited to the US alone.
Individual prayer on behalf of racial harmony and freedom from discrimination can make an enormous difference. If you are struggling with feelings of hatred toward a racial or ethnic group, feel you are being subjected to hatred from others, or want to support healing for all, join this chat. You'll have an opportunity to ask questions and to get ideas for prayer from this Christian Science healer.
About Leide Lessa: Leide studied music and languages in Vienna, Austria, before studying linguistic and literature in her home country, Brazil. The opportunity to teach Portuguese, German, and Spanish led her to open her own language institute. During the ten years that Leide owned her language institute, she participated in national and international teachers’ conferences. She also helped organize local Christian Science youth summits.
After witnessing healings from students and colleagues who asked her to pray for them, Leide decided to become a Christian Science practitioner in 1998. She moved to Boston to work at The Christian Science Publishing Society for 14 years—the last six as Managing Editor of The Herald of Christian Science.
In Boston, Leide volunteered at a local jail, serving as a Spanish speaking chaplain and reader at Sunday services for eight years. She witnessed several beautiful healings among the over 500 inmates whom she visited individually during those years.
Leide loves to travel and is always eager to learn about the history, culture, and language of other countries. She has visited 30 countries and lived in five.
In 2009 she became a Christian Science teacher and is a member of the Christian Science Board of Lectureship. Leide currently lives in Quincy, Massachusetts, and goes to Brazil twice a year.

vrijdag 15 februari 2013

Music video


Peace like a River

This performance is full of  beauty, love and peace… like a river. The song is written and composed by Jay and Tessa Frost and they are joined for this performance by Wynne Nuernberg on the violin.

donderdag 14 februari 2013

Heraut


Ons aandeel in de zondagsdienst 
Our part in the Sunday service
The Christian Science Journal, December 1961 Van de redactie

In een gemeente waar een Christian Science kerk is gevestigd, vindt er iedere zondag een belangrijke gebeurtenis plaats. Hier wordt het brood des Levens uitgedeeld, en gezondheid en vrede worden aangeboden het antwoord op de noden van alle mensen die in die gemeente wonen – “zonder geld en zonder prijs” (Jes. 55:1). Voor een succesvolle zondagsdienst is het vereist dat iedere oprechte Christian Scientist eraan deelneemt. 
Lees meer >>>

woensdag 13 februari 2013

Video

When Second Church, Berlin was smaller, and dealing with financial difficulties, a member suggested that they join with a small society located on the east side of Berlin. The union was not primarily one of combining buildings and determining a new institutional structure, but "realizing we were one."  Watch and listen as members reflect on this journey.

Watch the video

dinsdag 12 februari 2013

Niet gehoorzaam

Mrs. Eddy zegt van Jezus: “Hij wist, dat er slechts één Gemoed was en hij maakte geen aanspraak op een ander” (Wetenschap en Gezondheid blz. 315). Het was Jezus’ besef van zijn eenheid met dit Gemoed, dat hem zijn Godgelijke aard gaf en hem maakte tot de Christus. Zijn machtige leer, zijn genezingswerken en zijn heerschappij over stoffelijke omstandigheden waren het directe resultaat van zijn begrijpen van het oneindig Gemoed. En het was ditzelfde begrijpen dat hem noopte te zeggen: “Hebt uw vijanden lief” (Matt. 5:44). Jezus wist dat er voor ware vrede en geborgenheid nodig is dat wij verder gaan dan gewoon maar liefhebben wie ons liefhebben. En onze vijand is niet alleen de man of vrouw of het land die tegen ons zijn. De vijand is de gedachte die niet gehoorzaam is aan Christus, die niet de alheid en éénheid van God erkent. Dit is de dief van wie Jezus zei: “De dief komt, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve” (Joh. 10:10). In Miscellaneous Writings blz. 8 vraagt Mrs. Eddy: “Wie is uw vijand dat ge hem zoudt liefhebben? Is het een wezen of een ding buiten uw eigen voorstelling? Kunt ge een vijand zien, als gij niet eerst die vijand vorm geeft en dan naar het voorwerp van uw eigen verbeelding kijkt? Wat is het dat u deert? Kan hoogte of diepte of enig ander schepsel u scheiden van de Liefde, die het alomtegenwoordige goede is - die zowel de een als de ander tot in het oneindige zegent? Beschouw als uw vijand eenvoudig dat wat het beeld van Christus dat ge zoudt moeten weerspiegelen, bezoedelt, besmeurt en onttroont.” (De gedachte die niet gehoorzaam is aan Christus.)

maandag 11 februari 2013

Basis

Toen aan Christus Jezus werd gevraagd wat het grote gebod was in de wet antwoordde hij: “Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze” (Mark 12:29). “De Heere onze God is een enig Heere.” “Ik ben Alles.” De alheid en éénheid van God is de basis van wet en orde. Het is de basis van vrede en veiligheid. Deze ‘Ene’ deelt zichzelf niet in stukjes, werkt niet tegen, begrijpt zichzelf niet verkeerd, kwetst zichzelf niet en vernietigt zichzelf evenmin. Deze ‘Ene’ is oneindig, ondeelbaar, alles-omvattend en - misschien nog wel het allerbelangrijkste - volkomen goed. Wij leven het Eerste Gebod na en wij doen een beroep op Gods immer tegenwoordige wet, als wij slechts één macht erkennen, één Zijn, één Gemoed - dat zichzelf tot uitdrukking brengt als Alles. Onze naaste liefhebben als onszelf betekent dat wij niets voor onze naaste als werkelijk beschouwen dat niet gelijk is aan de aard van God, alles wat wij niet als waar voor onszelf willen beschouwen. Dit vereist een zeer bewuste beslissing. Er is oefening voor nodig. Maar het is beslist de moeite waard.

zondag 10 februari 2013

Vertekend beeld

Christian Scientisten realiseren zich maar al te goed dat zij slechts een glimp va het geestelijk heelal hebben opgevangen. Het beste dat wij kunnen doen, is onszelf tot taak stellen er met grote inzet tegen aan te gaan om uit onze zelfopgelegde limitaties te breken zodat de heldere diamant van geestelijke gedachten zichtbaar wordt. Onszelf te belasten met gevoelens van twijfel, angst, schuld, haat, jaloezie of woede is een omgekeerde wereld creëren en heeft niets gemeen met wat we werkelijk zijn. We kijken als het ware in een van die lachspiegels op de kermis en houden onszelf een vertekend beeld voor in plaats van de waarheid. Deze valse en onjuiste gedachtepatronen dienen beetje bij beetje weggebikt te worden. Let wel: een ruwe diamant wordt nooit een schitterend juweel tenzij ons denken eerst accepteert dat zo iets tot de mogelijkheden behoort. Hervorming in overeenstemming met Jezus’ leer leidt tot geestelijke visie. In de openbaringen van Johannes lezen we hoe die visie de hemel ziet als het Nieuwe Jeruzalem, de stad die goede fundamenten heeft. “En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostbaar gesteente versierd” (Openbaring 21:19). Het fundament van onze individuele demonstratie van de hemel is het morele en lieflijke.

Next chat 12 Februari 2013Overcoming obsession

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 12, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Susan Mack
Obsession can be defined, in part, as “such a persistent idea, desire, emotion, etc., especially one that cannot be gotten rid of by reasoning” (Webster’s New World Dictionary). But might there be a way to be free from obsession? Is it possible to overcome unhealthy preoccupations, recurring troubling thoughts, and obsessive tendencies? This chat will explore a spiritual response to these issues and will point to an answer—one that rests in feeling more of the powerful, transforming love of God, which comforts the heart and restores peace to one’s thoughts.
Listen in and bring your questions to this healing, freeing discussion with Christian Science practitioner and teacher Susan Mack from Saint Louis, Missouri and Orland, Maine. 
About Susan Mack: Susan Mack is a Christian Science practitioner and teacher who lives with her family in St. Louis, Missouri. She has written many articles for The Christian Science Journal and the Christian Science Sentinel. In addition to serving over 20 years in the practice of Christian Science, she has given many talks on that subject. An active church member, she has been an Institutional Chaplain, Reader, Sunday School teacher, soloist, and has also engaged in interfaith work.

vrijdag 8 februari 2013

Poem


MAN HAS MADE NO MISTAKE

From the December 1946 issue of The Christian Science Journal
"Why did I do it?" Still the cry is heard
from grieving human hearts around the earth,
and back in answer comes the healing word,
"Man has made no mistake; man has not fallen."
This is the healing, scientific fact:
that God created man for His delight,
to show His glory forth in word and act
from everlasting unto everlasting.
This is the truth: that man can never fall,
nor by the slightest deviation err.
Man never strays, for God is All-in-all;
the prince of this world comes and can find nothing.
The false, material, fallen sense of man,
outfaced by Truth, withdraws; it never was.
There is no place for evil in God's plan;
God's universe, like God, must be unerring.
"Why did I do it?" Let this cry now cease.
Man has made no mistake, nor ever erred;
he walks with God in paths of joy and peace.
All that we long for even now is present.

donderdag 7 februari 2013

Peace on Earth

Let there be Peace on Earth


woensdag 6 februari 2013

Heraut


Weerspiegeling 
Reflection

Het onderwerp weerspiegeling levert nog wel eens moeilijkheden op voor wie niet diepgaand vertrouwd zijn met de studie van Christian Science, aangezien het veelvuldig gebruikte voorbeeld van een spiegel de indruk kan wekken dat er een scheiding bestaat tussen datgene wat wordt weerspiegeld en de weerspiegeling zelf. 

Het woord “reflecteren” zoals het Amerikaanse woordenboek van Webster dat geeft, betekent onder meer “in gedachten overdenken, aandacht geven aan wat zich binnen het gemoed afspeelt, letten op de feiten of verschijningsvormen van het bewustzijn”. En bij “weerspiegeling” vinden we: “elke toestand waarbij het gemoed zijn eigen inhoud overdenkt”. 
Lees verder >>>

dinsdag 5 februari 2013

Vraag van de week

(How do Jesus' teachings and healings help you understand God better?)

Hoe hebben de leer en de genezingen van Jezus u geholpen om God beter te begrijpen?

Wilt u een reactie geven dan kan dat eventueel via email:
mail@christelijkewetenschap.com

maandag 4 februari 2013

Gods boodschap

God is de onsterfelijke Eerste Oorzaak. Hij is het volmaakte Beginsel, de schepper van het heelal en van de mens. Zijn aanwezigheid en macht voorzien ons voortdurend van het goede. Hij behoedt en leidt ons. God is altijd een God van nabij. Het is mogelijk hem te kennen niet alleen als onze Vader, maar ook als onze liefhebbende goddelijke Moeder. God is de ene Schepper, die aanwezig is bij iedereen en overal, op dit moment en altijd, en die voor ons allen zorgt. Als wij “tot God naderen” (Jac. 4:8), zoals de Bijbel het stelt, zullen wij altijd voelen dat Hij nader tot ons komt. Gods liefde is altijd aanwezig. Hij verscheen vroeger in verschillende vormen. maar altijd op een manier die duidelijk sprak tot de persoon in kwestie in de tijd waarin hij leefde. Zo verschenen aan Abraham bijvoorbeeld engelen - Gods geestelijke ideeën - in mensengedaanten. Datzelfde was het geval bij Jacob. Mozes zag een brandende braambos en hoorde daarop een stem uit de hemel. Ook Elia hoorde een “stille, zachte stem” (1Kon. 19:12). In die tijd kwam Gods boodschap tot elk van hen op de wijze die het best paste bij zijn groeiend geestelijk begrijpen. Jezus toonde de wereld het hoogste voorbeeld van een volmaakt leven in God. Hij toonde wat het betekent Gods afstammeling te zijn - wat het betekent de geliefde uitdrukking te zijn van de goddelijke Liefde en hoe dit te weten en te bewijzen.

zondag 3 februari 2013

Logica

Omdat God Waarheid, Ziel en Beginsel is, en God Alles-in-alles is, zijn Waarheid, Ziel en Beginsel Alles-in-alles - daarom is er geen plaats voor dwaling, geen plaats voor de stoffelijke zin en geen mogelijkheid dat er een product of schepping zou kunnen zijn van enige oorzaak buiten God. Omdat God oneindige, goddelijke Liefde is, en God Alles-in-alles is, is de goddelijke Liefde Alles-in-alles. Dit soort wetenschappelijke redenering, die uitgaat van de grondslag van Gods alheid en volmaaktheid, leidt ons onvermijdelijk tot de slotsom dat het ware heelal, de mens incluis, nu en in der eeuwigheid volmaakt is en intact. Geloof in deze slotsom dwingt ons elk bewijs van de stoffelijke zin te ontkennen dat getuigt van de aanwezigheid van iets anders dan het resultaat van Waarheid, Leven en Liefde, Beginsel, Ziel, Geest en Gemoed. De goddelijke logica eist dat wij het kwaad in iedere vorm verwerpen. Wij behoren steeds het geloof in zijn bestaan - in het bestaan van disharmonie, ziekte en dood - te vervangen door het begrijpen van de aanwezigheid van God en Zijn volmaakte heelal en mens. De ware christelijke genezer is vol mededogen en liefde. Hij zorgt ervoor dat in de menselijke situatie voorzien wordt en dat er op verstandige wijze gezorgd wordt voor de behandeling van lichamelijke problemen.

vrijdag 1 februari 2013

Eerste Gebod
De wetenschappelijke redenering die geneest, vereist gehoorzaamheid aan het Eerste Gebod in zijn volle draagwijdte, en voor zover wij ons trouw aan de regel houden dat er geen andere macht of tegenwoordigheid is dan de ene God die in de Bijbel is geopenbaard - dat wil zeggen de goddelijke Waarheid, Leven Liefde, Ziel, Geest, Gemoed, de ene Schepper of Beginsel - zijn we in staat disharmonie uit onze eigen ervaring en uit die van anderen te verdrijven.