maandag 14 januari 2013

Verandering

Christian Science leert ons dat er een duidelijke relatie bestaat tussen ons menselijk bewustzijn en onze menselijke ervaring. Misschien klinkt dit als de theorieën die vandaag de dag door de medische wereld worden onderzocht, in hoeverre gedachten het lichaam beïnvloeden - zoals het gebruik van placebo's en de trainingstechnieken voor emotionele zelfbeheersing. Maar deze technieken hebben niets gemeen met Christian Science. Mrs. Eddy was een zeer toegewijd lezer en kenner van de Bijbel. Ze wist dat de eerste Christenen gedurende de eerste drie eeuwen na Jezus genezingen verricht hadden. In Wetenschap en Gezondheid schreef ze, blz.109: “. . .maar ik moest de Wetenschap van dit genezingswerk leren kennen en door goddelijke openbaring, rede en demonstratie vond ik mijn weg naar absolute gevolgtrekkingen.” Mrs. Eddy leerde inzien dat werkelijke genezing het gevolg is van een verandering van bewustzijn die voortkomt uit een dieper geestelijk begrijpen van God de goddelijke Waarheid, en Zijn wetten. Christian Science is niet gedachtelijke beheersing van de stof, niet geloofsgenezing of psychosomatische behandeling. Genezing door Christian Science is de demonstratie van de geestelijke wet, het resultaat van het goddelijk Gemoed op het menselijk Gemoed. De mens wordt gezegend naarmate hij zijn menselijk bewustzijn verbetert. In de bergrede gaf Jezus duidelijk aan hoe bepalend iemands gedachten zijn voor zijn ervaring.

Geen opmerkingen: