zondag 13 januari 2013

Realiteit

Als we de statistieken bekijken en de aanhoudende stroom van berichten lezen over de misdaad, is het logisch dat we zo nu en dan het gevoel krijgen dat de toestand uit de hand is gelopen en dat wij vrijwel machteloos zijn er wat aan te doen. Dan hopen en bidden wij maar dat de overheid in staat zal zijn in te grijpen om in de situatie verandering te brengen - de misdadiger zal opsporen veroordelen en opsluiten. Onze manier van denken bepaalt in hoge mate wat wij ervaren. Wat wij op dit moment ervaren is ons huidige besef van de realiteit. En dit is of de realiteit zoals die echt is, of het is een gelimiteerd besef of een verkeerd begrip van de realiteit. Elke conflictsituatie, iedere ervaring van geweld of criminaliteit komt voort uit wanbegrip, een foutieve benadering van het bestaan, een onjuist begrip van God en van Zijn wet. In de Bijbel schrijft de Psalmist: “Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting de ganse dag”  (Ps. 119:97). En hij voegt eraan toe: “Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot” (Ps.119:165). Wij kunnen iets alleen maar werkelijk liefhebben als wij het begrijpen. Naarmate wij Gods wet inderdaad begrijpen en liefhebben, merken wij dat niets ons aanstoot kan geven of aantasten Het begrijpen van God en het gehoorzamen van Zijn wet neemt alle vrees weg en geeft een gevoel van volledigheid, voldoening, rechtvaardigheid.

Geen opmerkingen: