donderdag 3 januari 2013

Overwinning

Christus Jezus had een goed begrip van vrede. Hij zei tot zijn discipelen (Joh.14:27): “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”. Zijn belofte aan ons in deze tijd is, dat wij de vrede kunnen ervaren die hij de mensheid naliet. Wat is de vrede van de Meester? De vrede Gods die Jezus aan de wereld gaf is de dynamische, goddelijke kracht van Liefde, die op het menselijk bewustzijn inwerkt. Die vrede berust niet alleen op de afwezigheid van oorlog, maar op de werking van Gods wet. Alleen de geestelijke overwinning van de goddelijke Liefde over het kwaad in de gemoederen van de mensen kan vrede, die de Meester de mensheid heeft beloofd, tot stand brengen en op een hechte basis vestigen. Wij allen kunnen deze zegevierende vrede gaan ervaren door voor onszelf de overwinning te behalen in de strijd tussen goede en kwade gedachten, zoals Christian Science ons dat leert doen.

Geen opmerkingen: