dinsdag 15 januari 2013

Oorzaak en gevolg

De Wetenschap van het Christelijk genezen houdt in dat God de volmaakte oorzaak en de mens Zijn volmaakte gevolg is. Jezus verklaarde dat de mens vijgen leest van de vijgeboom, niet van de doornen en dat men druiven niet van de braamstruik snijdt maar van de wijnstok. Hij zei: “Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen...” (Math. 7:18). En ook: “Want iedere boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend...” (Luk 6:44). Soort geeft soort. Het is een onomstotelijke waarheid dat een oorzaak een gevolg heeft. Daar soort soort voortbrengt, moet een volmaakte oorzaak een volmaakt gevolg hebben. Als de oorzaak goed is, is het gevolg goed. Als de oorzaak de enige oorzaak is, kan er geen gevolg zijn uit enige andere oorzaak. Daar God Geest is, volmaakt, en de enige oorzaak, is het duidelijk dat de mens, als Gods gevolg, geestelijk en volmaakt moet zijn, en niet onderhevig aan of het resultaat  van enige andere oorzaak. Jezus wist dit onomwonden te zeggen (Math.5:48): “Weest gij dan volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”


Geen opmerkingen: