vrijdag 18 januari 2013

Het Dagelijks Gebed

Dagelijks Gebed

"Uw Koninkrijk Kome";
laat de heerschappij van de goddelijke Waarheid,
het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde
in mij wonen en 
alle zonde uit mij weren;
en moge Uw Woord 
de genegenheden van het gehele mensdom
verrijken en deze besturen!

- Mary Baker Eddy -

(Kerkhandleiding pag 41)

Geen opmerkingen: