woensdag 16 januari 2013

Gods Woord

Drie jaar lang predikte Jezus het Koninkrijk Gods, dat wil zeggen dat hij bij alles wat hij zei en deed, uitging van een volmaakte God in Wie totaal geen duisternis is en dat hij de wereld zag als beeld en gelijkeins van Gods volmaaktheid. Hij weigerde daarbij enige macht te erkennen dan God, of het goede, alleen en hij werkte vanuit de zekerheid dat niets scheiding kon brengen tussen hem en God. “Ik en de Vader zijn één” predikte hij met nadruk (Joh. 10:30). Leven voor Jezus was één zijn met de Vader. Jezus had helder inzicht in de ware betekenis en macht  van Gods woord. Dit woord was het goddelijk licht en maakte dat de blinde zag; dit woord was vrijheid en richtte daarom de zieke vrouw op die 18 jaren samengebonden was geweest; dit woord was het leven zelf en was daarom de invloed die de dode zoon van de weduwe uit Naïn opwekte van de baar. En omdat dit woord de Waarheid was, kon het bewezen worden. Waarheid is eeuwig, daar is niets aan veranderd sinds Jezus in ons midden was. Dat is een feit en het is bovendien bewijsbaar.

Geen opmerkingen: