dinsdag 29 januari 2013

Gekroond met licht

Er hangt een tamelijk bekend schilderij van de Engelse schilder Holman Hunt in de  St.Paul’s Cathedral in Londen waaruit we veel kunnen leren. Het draagt de titel “Het licht der wereld.” Dit schilderij beeldt symbolisch de gedaante van Christus Jezus af, gekroond met licht. Hij heeft een lantaarn in de hand, staat bij een huis in een donker bos en klopt aan de deur. Het huis is volledig in duisternis gehuld en het is duidelijk dat de deur in geen jaren is open gemaakt. Onkruid tiert langs de muren en die deur. Hij heeft van buiten geen deurknop. Blijkbaar kan de deur slechts van binnenuit worden geopend. Wat zegt dit beroemde schilderij eigenlijk? We kunnen het huis zien als symbool van een menselijk wezen - van een ieder wiens denken duister is en onbezield, misschien overmand door verdriet, ziek of teleurgesteld in het valse materialistische geloof gescheiden te zijn van God. En wij kunnen de Christus, Gods ware idee - Zijn goddelijke boodschap van liefde aan de mensheid - zien als stond hij voor de deur van het denken om hoop, troost en genezing te brengen. Al wat iemand moet doen om getroost en genezen te worden, is de deur open te doen - zich bewust te worden van het feit dat de mens feitelijk één is met God, en de geestelijke gaven te erkennen die God onophoudelijk aan Zijn kinderen doet toekomen. En volgens de Bijbel zijn die gaven zeer kostbaar. Zij bestaan uit geestelijke ideeën en mentale eigenschappen. Zij bestaan uit zo’n overvloed van geluk en harmonie en vreugde dat men zich afvraagt waarom niet iedereen de Christus boodschap van Gods liefde met open armen ontvangt.

Geen opmerkingen: