zaterdag 26 januari 2013

Geestelijke eenheid

God te leren kennen - de ware aard en bron van ons wezen. Helder inzicht in onze geestelijke eenheid met God maakt dat we een betere en meer bevredigende werkrelatie met Hem kunnen opbouwen, zoals Jezus in zijn leven duidelijk heeft aangetoond. Zo te leven is gebed, ons denken voortdurend in geestelijke banen sturen, onze geestelijke kracht vinden en uitdrukking geven aan ons ware wezen als kind van God.
In Wetenschap en Gezondheid, blz. 11, lezen we: "Gebed kan in de onveranderlijke Waarheid geen verandering brengen, evenmin kan gebed op zichzelf ons Waarheid doen begrijpen; maar gebed, dat gepaard gaat met een vurig, voortdurend verlangen de wil van God te kennen en te doen, zal ons alle Waarheid binnenleiden."

Geen opmerkingen: