maandag 7 januari 2013

Geestelijk doel

“Naarmate stervelingen een juister inzicht omtrent God en de mens krijgen, zullen talloze voorwerpen van de schepping, die voordien onzichtbaar waren, zichtbaar worden. Wanneer we beseffen dat Leven Geest is, nooit in of van de stof, zullen wij in dit begrip tot zelfvolledigheid groeien, alles in God, het goede, vinden en geen ander bewustzijn nodig hebben.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 264). Als wij gehoor geven aan de goede geestelijke ideeën die direct van God, of het goddelijk Gemoed, tot ons komen, dan kunnen wij niet anders dan de beperkingen in ons denken laten varen voor het ongelimiteerd geestelijk begrijpen dat ons leven in nieuwe banen leidt. Om werkelijk iets te verbeteren moet ons denken het gevolg zijn van geestelijk inzicht, of gebed. Alleen dan worden wij ons bewust van onze ware identiteit en beginnen op onze uniek individuele wijze uitdrukking te geven aan het geestelijk potentieel dat ons als kind van God eigen is. Zodra wij begrijpen dat Gemoed de ene ongelimiteerde bron is van alle intelligente, wenden wij ons spontaan tot Gemoed voor de antwoorden op onze vragen. Ons geestelijk doel staat ons helder voor ogen en we worden ons bewust van onze geestelijke compleetheid als individu en van onze verantwoordelijkheid aan God en onze naaste.

Geen opmerkingen: