zondag 6 januari 2013

Eenheid met God

Ons leven zal wezenlijk veranderen als wij onze eenheid met God, het goddelijk Gemoed, accepteren en onze mogelijkheden daarnaar afmeten. De eenheid van het goddelijk Gemoed, zijn alheid en beschikbaarheid als het oneindig goede krijgt voorrang in ons denken. En hiermee kunnen we iedere vorm van het kwaad afwijzen als een leugen, als onrechtvaardig, onecht, van voorbijgaande aard en zonder werkelijke oorzaak, zoals ook Jezus dat deed, en we zullen het iedere macht ontnemen enig invloed te hebben op onze ervaring. In welke vorm die leugen zich ook voordoet, zij het ziekte of gebrek, zinloos geweld of nationale onlusten, de eerste stap naar de oplossing is altijd in ons eigen bewustzijn. Alle dwaling, angst, onverdraagzaamheid zwicht voor het altijd werkzame goede dat onder invloed van het goddelijk Gemoed in het menselijk bewustzijn aanwezig is. Het is de macht van God, van de goddelijke Liefde en het goddelijk Gemoed die tot het menselijk bewustzijn spreekt om dit te hervormen, te genezen en te verlossen. Dagelijks brengt deze wet genezing en geluk in het leven van talloze mensen.

Geen opmerkingen: