vrijdag 4 januari 2013

Blijdschap

Indien we gelukkig willen zijn, moeten we hoger grijpen dan de droomwereld van de sterfelijke mens. De bede van de Psalmdichter was: “Nevens U lust mij ook niets op de aarde” (Ps. 73:25). Naar God verlangen boven alles, is dit niet de zekerste manier om het goede te ervaren? Laten we verwachten dat de Christus, de ware idee van het zoonschap, zich overal en altijd zal manifesteren. Waar het licht schijnt, verdwijnen de schaduwen. Evenzo, waar een geestelijke idee van God zich uitdrukt, daar verdwijnen de tegengestelde suggesties van het sterfelijk gemoed. Zo zien we hoe boosheid vervangen wordt door vriendelijkheid, verdriet door vreugde, of tekort door overvloed. Dergelijke genezingen in onze eigen ervaring of in die van onze medemens vervullen ons met blijdschap en dankbaarheid.

Geen opmerkingen: