zondag 16 december 2012

Zichzelf

Alles wat werkelijk bestaat is in volkomen harmonie met het goddelijk Beginsel, het goede. Dit geldt zowel voor u als mij. We leven niet uit onszelf; maar zoals Paulus zegt “leven wij en bewegen we ons, en zijn wij” in God (Hand. 17:28). God maakt Zichzelf bekend in elk glinsterend facet van Zijn oneindige goedheid. Elk individu dat we zien, is in werkelijkheid een voorbeeld van God, het goede, dat Hem tot uitdrukking brengt. En dit is de reden voor de volmaakte schoonheid van de mens en ook voor zijn vermogen alles te volbrengen wat God hem tot taak heeft gesteld als een volmaakte, maar individuele manifestatie van het Beginsel van het zijn, het goede. Wat we zijn en wat we moeten doen kan nooit worden gescheiden van het Beginsel dat ons heeft voortgebracht en doen ontstaan. Gods uitdrukking van Zichzelf wordt nooit een zelf-handelende of zelf-bepalende eenheid, maar wordt voortdurende door God Zelf van energie en van beweegredenen voorzien en wat God wenst dat hij volbrengen zal, wordt zeer zeker volbracht. Dit is bepaald niet beperkend. Het bepaalt veel eerder onze werkelijke, onlichamelijke individualiteit en voorkomt zelfberokkende mislukkingen en onbekwaamheid.

Geen opmerkingen: