woensdag 5 december 2012

Stralenglans

Meer dan tweeduizend jaar geleden verscheen er een ster boven een kribbe, die de geboorte aankondigde van de mens, die de algehele goedheid van God onder de mensen zou demonstreren. De reine stralenglans van weerspiegelde Liefde verlichtte het pad van Jezus, leidde de voetstappen van zijn volgelingen, vertroostte, genas en hervormde hen. Het licht van goddelijke wijsheid, dat nooit zo helder was aanschouwd, was discipel, apostel en in feite iedere goede luisteraar ter inspiratie en verbeterde hen. In zijn Bergrede herinnerde de Meester zijn discipelen aan het volgende: “Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar; en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.” (Mat. 5:14) Wanneer wij God en Zijn eigenschappen begrijpen, wordt onze geestelijke individualiteit vollediger. Dit begrijpen brengt de natuurlijke, geestelijke mens, de weerspiegeling van Ziel stralend aan het licht.

Geen opmerkingen: