maandag 24 december 2012

Ster

Een verhaal over een ster die een belofte van verlossing inhield.Toen Jezus geboren werd, scheen er een ster boven de plaats waar zijn kribbe stond. De drie koningen zagen de ster en volgden die tot ze in Bethlehem kwamen, waar ze Maria en Jozef met het kind aantroffen. Ze wisten dat hij, Christus Jezus, de verlosser was. Jezus wees de weg aan voor alle mensen om hun ware huis in God te vinden. In Wetenschap en Gezondheid, blz. 332 lezen we: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Je kunt je gedachten tot God richten als je angstig of verdwaald bent - en zelfs als je je schaamt over je dwaasheden. Zijn Christus - die boodschap van God dat Hij bij je is en dat alles goed is - is er altijd om je te helpen. De Christus maakt je duidelijk wat je doen moet en waar je heen moet. Hoe kunnen we de Christus vinden? Wij kunnen stil zijn en onze gedachten tot bedaren laten komen. Dan kunnen we bidden en luisteren naar Gods stem, die zegt dat Hij onze Vader-Moeder is en ons liefheeft. Dan voelen we ons veilig in het besef dat wij in feite al thuis zijn bij onze Vader-Moeder God. En dat is nog beter dan uit te kijken naar een ster.

Geen opmerkingen: