vrijdag 28 december 2012

Rechten

Een Christian Scientist is zich duidelijk bewust van zijn individuele rechten als intelligent menselijk wezen, maar hij baseert dit op iets dat veel dieper gaat dan een verlichte politieke ideologie, hoe belangrijk die ook mag zijn. Mrs. Eddy heeft aangetoond dat er een geestelijke eenheid is die aan alle schepping ten grondslag ligt. Maar zij laat er geen twijfel over bestaan, dat ieder individueel onderdeel van de schepping een unieke, eigen herkenbare identiteit heeft en die door alle eeuwigheid heen houdt. Zij schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 70: “Het goddelijk Gemoed handhaaft duidelijk en eeuwig alle identiteit, van grashalm tot ster.” Dit feit spreekt op geen enkele manier de essentiële eenheid van het goede tegen. Christian Science leert, dat God letterlijk Alles is, dat Hij één oneindig ondeelbaar Gemoed of Ziel is - één onbegrensd, onverbroken geheel - en dat Hij het werkelijke zelf van alle mensen in Zich sluit. Gods identiteiten of ideeën verblijven in en zijn samengesteld uit de goddelijke substantie en kunnen zich nooit losmaken van of afgescheiden worden van die éne en enige substantie.

Geen opmerkingen: