dinsdag 4 december 2012

Individualiteit

De Christus is Waarheid, Leven en Liefde, die in ons bewustzijn opkomen door geestelijke ideeën; ideeën,die ons tonen wie we zijn, waarom we zijn, waar we heengaan, wat we kunnen doen. Paulus zegt in Fil. 2:13: “Het is God, die in u werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.” Anders gezegd: Het is God die binnen in u werkt en u de wil en de kracht geeft om Zijn doel te bereiken. Het moet onze bedoeling zijn de tegenwoordigheid, de macht en de heerlijkheid van God uit te stralen in wat we doen. Dit is zeker niet beperkend. Het doet geen afbreuk aan onze individualiteit of aan onze belangrijkheid. Het bepaalt meer onze werkelijke, onlichamelijke individualiteit en belangrijkheid en het bevrijdt ons van de remmende misvattingen over onszelf, die slechts leiden tot afdwalen en dromen of tot zelfberokkende mislukkingen en onbekwaamheid. Het is heerlijk in de ‘dingen mijns Vaders’ bezig te zijn. We merken dat we er meer plezier in krijgen om alles beter te doen, eerlijker, nauwkeuriger en intelligenter. We voelen de goedheid van bezig zijn met door God bezield werk en ook zij op wiens leven onze bezigheden invloed hebben, voelen dat.

Geen opmerkingen: