zondag 30 december 2012

In Christus

Gemoed en Leven zijn synoniemen voor de éne God en betekenen altijd één ononderbroken, ondeelbaar Wezen of Ego. God verdeelt Zichzelf niet in stukjes die hij in u en mij en in de gehele mensheid inplant. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 204: “maar in de Wetenschap kan men nooit zeggen, dat de mens een eigen gemoed heeft, onderscheiden van God, het Al-Gemoed.” Iedere idee weerspiegelt op zijn eigen unieke wijze het éne goddelijke bewustzijn, maar die weerspiegeling heeft altijd plaats in God, binnen het Gemoed, en is in werkelijkheid de subjectieve activiteit van dit Gemoed. Het begrijpen van de werkelijke mens en zijn eenheid met God is het bewijs van de Christus, Waarheid, die de mens redt van ziekte, zonde, gebrek, en uiteindelijk van de dood zelf. Zoals de apostel Paulus het uitdrukt (2 Kor. 5:16,17): “Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.” Ieder mens zal de waarheid van zijn eigen werkelijke zelf in gedachten houden en zal de goddelijke hoedanigheden uitdrukken waar dat zelf uit bestaat. Hij zal ook de identiteit van anderen liefhebben en eerbiedigen en die zien als in en van het goddelijk Beginsel dat regeert.

Geen opmerkingen: