zaterdag 29 december 2012

Geluk

Wanneer we lezen over de levens van de profeten en apostelen, dan zien we dat ze God beschouwden als een almachtige vriend, een altijd aanwezige toevlucht, een schepper die “te rein van ogen” was om het kwade te zien (Hab. 1:13). Jezus sprak over God als “Vader” en gaf daarmee Zijn liefhebbende zorg voor Zijn volmaakte idee, de mens, te kennen. Christian Science leert dat God oneindig, onlichamelijk, oppermachtig is, dat Hij Beginsel, Gemoed, Ziel, Geest, Waarheid, Leven en Liefde is. De apostel Paulus, die te kampen had met vele schijnbaar hopeloze situaties, heeft de volgende woorden geschreven, die een aanmoediging voor ons allen moeten zijn: “Wij weten, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede” (Rom. 8:28). Die zinsnede houdt tegelijkertijd een belofte en het middel om die belofte waar te maken in. “Alle dingen werken ten goede” is de belofte; de enige werkelijke en daadwerkelijke ontvouwing is harmonie. “Degenen die God liefhebben” geeft de voorwaarde aan waarop men zich van deze altijd tegenwoordige harmonie bewust kan worden. Tegenover de problemen die zich voordoen, moet de vraag niet zijn: “Wat zal er gebeuren?”, maar “Heb ik God lief?” “Ben ik voldoende trouw om me er daadwerkelijk van bewust te zijn, dat Hij alle macht is en altijd tegenwoordig, of laat ik me in slaap wiegen door het getuigenis van de stoffelijke zinnen, dat beweert dat disharmonie werkelijk is?” Het geluk is binnen het bereik van ons allen, onverschillig waar we zijn.

Geen opmerkingen: