maandag 17 december 2012

Gave Gods

De mens heeft altijd rust en vrede gehad en zal altijd rust en vrede vinden, wat er ook volgens de stoffelijke zinnen mag gebeuren. Wanneer wij merken dat onze vrede niet van stoffelijke factoren afhangt, maar door het altijd-tegenwoordige Gemoed in stand wordt gehouden, zullen wij inzien dat vrede altijd binnen handbereik ligt. Wanneer wij succes hopen te hebben in alles wat we ondernemen, is het van vitaal belang dat wij vaststellen wat ons besef van vrede inhoudt. Vrede is geestelijke kracht en zij geeft ons de vrijheid onszelf te zijn. Wanneer wij in ons de vrede ontdekken, zullen wij vrij zijn om andere hoedanigheden van God tot uitdrukking te brengen, zoals vreugde en intelligentie. Vrede is niet iets dat wij het ene moment wel en het volgende moment niet bezitten. Vrede is constant omdat God constant is en wij het vermogen bezitten Gods vrede te weerspiegelen. Vrede is een gave Gods. Christus Jezus bezat een intens gevoel van vrede. Maar God heeft genoeg vrede voor de gehele mensheid. En dus kon Jezus zeggen: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u” (Joh. 14:27). Overal waar we zijn kunnen wij onze bron van vrede vinden.

Geen opmerkingen: