zondag 2 december 2012

Beter genezen

Hoewel het genezingswerk van Christian Science veeleisend is, is het geen veroordeling tot hard werken, maar een opdracht tot opperste nederigheid. Het is de geestelijk verlichte gedachte verkregen door ernstige studie van Christian Science - die geneest, de gedachte die veel van het zichzelf dienende, persoonlijke ik heeft laten vallen, dat zich heeft laten bedriegen tot het verlangen uit verkeerde motieven te genezen. Het verlangen te genezen om vrienden te tonen dat onze godsdienst juist is, is niet het juiste motief. Beter genezen wordt mogelijk door onze bereidheid om God - Leven en Liefde - te voorschijn te laten komen als de enige macht en tegenwoordigheid. Het verlangen naar een aureool, dat naar wij menen bij een goede geestelijke genezer hoort, belemmert onze vooruitgang. God doet alles, God is Alles, en God geneest. De genezende  atmosfeer van zuivere Waarheid wordt de onze als wij onszelf verbeteren, met Waarheid op goede voet komen en gelovig erkennen wat de zieken geneest. Dit is de manier om beter te genezen. Wij kunnen dan ook niet anders dan instemmen met Mrs. Eddy’s raadgeving: “Ik, als een sterveling, ben het niet die geneest, maar het in nederigheid verbeteren van mijzelf.”

Geen opmerkingen: