donderdag 8 november 2012

Zaken doen

Zaken doen is een vruchtbare, succesvolle bezigheid, wanneer wij die uitoefenen met de ideeën van Gemoed en van Ziel, en ons door hen laten leiden. Zulke activiteit kan iedereen alleen maar zegenen. Zij gehoorzaamt de wet van van Geest, die geen mogelijkheid open laat voor verlies. Noch ongunstige omstandigheden noch andere verkeerde veronderstellingen kunnen ons ertoe brengen te geloven, dat Gods wet soms krachteloos gemaakt zou kunnen worden. Daarom is succes in zaken slechts dan echt en goed, wanneer alle betrokkenen er voordeel van hebben, de gever zowel als de ontvanger. Weliswaar moeten wij warenkennis hebben en de menselijke werkwijzen beheersen, maar wij moeten ons tevens in voortdurende harmonie met de integriteit van het ware menszijn verbonden voelen en eerlijkheid, oprechtheid en het verlangen om te dienen tot uitdrukking brengen. Iedereen die hierin zijn bezigheden heeft, kan voordeel trekken uit de raad uit de Bijbel: “.. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:5,6).

Geen opmerkingen: