woensdag 7 november 2012

Wolken

Aan de Romeinen schreef Paulus (15:30,32): “En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij . . . opdat ik met blijdschap door de wil Gods tot u mag komen en met u verkwikt worden.” De inspiratie van Paulus zou bij vele gelegenheden kunnen zijn uitgeblust door de vernietigende krachten van het kwaad, dat hij bestreed. Maar hij had het licht van  Christus, Waarheid, zo helder gezien toen hij er voor de eerste maal voor zwichtte dat hij daarna nooit meer zijn bezieling verloor. Vertakkingen van de Church of Christ, Scientist moeten er zorgvuldig voor waken, dat zij de liefde en het licht waarmee zij werden opgericht, behouden en zij moeten nooit toestaan, dat hun metafysische activiteiten stagneren. Zowel een kerk als een enkeling kan weerstand bieden aan stagnatie. Mrs. Eddy schrijft: “Wolken die ons hun regen onthouden, die met geluidloze bliksemstralen langs de hemel voortdrijven, worden in hetzelfde uur gezien en vergeten, terwijl wolken die met machtig gedruis de stilstaande wateren tot leven wekken en elke wortel en ieder blad zoeken met hun kostbare regen, geen lofprijzing vragen" (Miscellany blz. 149). De liefde voor Waarheid opent kanalen voor inspiratie, die van God naar allen uitstroomt en die in haar spoor geen stagnatie achterlaat.

Geen opmerkingen: