maandag 5 november 2012

Voorbeeld

De schoonmoeder van Petrus “stond op en diende hen” (Matt. 8:15); de verlamde man “stond op en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid” (Mark. 2:12). Er was geen periode van herstel. Geen stilstaan bij de vroegere kwaal. Er was onmiddellijke activiteit. De Bijbel vermeldt niet dat Jezus de mensen aanspoorde kalm aan te doen of voorzichtig te zijn wat hun lichaam betrof. Algemeen wordt door de hele Christenheid aangenomen, dat het de zending van Jezus was Gods wil te vervullen. Dus getuigt het voortreffelijke genezingswerk van Jezus, dat ziekte en mismaaktheid niet Gods wil zijn. Om te genezen zoals Christus Jezus deed, moet de mensheid zijn voorbeeld in elk opzicht volgen. Zo ook in de dagelijkse levenswandel. Jezus erkende geen andere macht dan God, het goede. Het standvastig volgen van Christus brengt wonderen tot stand in onze menselijke ervaring, want het verdrijft vrees, verleent kracht en geeft bezieling aan ons streven. Het leidt tot  menselijke vrijheid en prestatie, zowel als tot geestelijke macht om zichzelf en anderen vlug en volledig te genezen.

Geen opmerkingen: