dinsdag 6 november 2012

Uw naaste

Christus Jezus gaf een welsprekende samenvatting van alles wat er te zeggen is over de Christelijke houding jegens onze naaste: “. . met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden... Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo; want dat is de wet van de profeten” (Matt. 7:2,12). Sprekende over de twee voornaamste geboden in Christian Science, waarbij zij als eerste de absolute erkenning van slechts één God, Geest, vermeldt, schrijft Mrs. Eddy: “Het tweede gebod: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’, is daaraan gelijk. Men moet grondig begrijpen, dat alle mensen één Gemoed hebben, één God, en Vader, één Leven, Waarheid en Liefde. Het mensdom zal volmaakt worden, naarmate dit feit aan het licht komt; er zal geen oorlog meer zijn en de ware broederschap der mensen zal worden gevestigd” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 467).

Geen opmerkingen: