donderdag 1 november 2012

Toestemming

In Wetenschap en Gezondheid, blz. 261 zegt Mrs. Eddy: “Houd uw gedachte standvastig op het blijvende, het goede en het ware gericht, en naarmate uw gedachten ervan vervuld zijn, zult u die in uw leven gaan ervaren.”  “Maar”, zegt misschien iemand, “we zien zoveel haat, strijd, armoede en ellende om ons heen. Waar komen die dan vandaan?” In Jesaja lezen we (55:8): “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere.” Geheel gescheiden van het bewustzijn van God stelt het zogenaamde sterfelijk gemoed, of de stoffelijkheid, zijn eigen schijnbare gedachtewereld ten toon. Christus Jezus zei: “Van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade geachten” (Mark. 7:21). Dit is een wereld van hypnotische suggesties, waarvan Mrs. Eddy zegt (Wetenschap en Gezondheid, blz. 86): ”Het sterfelijk gemoed ziet wat het gelooft, even zeker als het gelooft wat het ziet. Het voelt, hoort en ziet zijn eigen gedachten.” Vaak nemen die suggesties verderfelijke vormen aan, zoals haat, wreedheid, gebrekkigheid, dood. En wanneer stervelingen die in hun denken toelaten, lijden ze. Maar - en dit moet ons duidelijk zijn - het is alleen de sterfelijke mens, het verdraaide beeld van God, die zijn toestemming geeft tot lijden. De werkelijke mens, Gods ware beeld en gelijkenis, heeft nooit ook maar iets met disharmonie te maken. Door weerspiegeling bezit hij onafgebroken al het door God geschonken goede.

Geen opmerkingen: