vrijdag 2 november 2012

Tijdschriften

Om tot het besef te komen dat de onharmonische toestanden, die we aan alle kanten om ons heen zien, denkbeeldig zijn en dat harmonie, niet disharmonie, het goede, niet het kwade, liefde, niet haat, de enige werkelijkheid uitmaken, moeten wij voortdurend onze gedachten zuiveren en verhelderen. De tijdschriften van Christian Science vormen daarbij een grote hulp voor ons. Op 1 september 1898 richtte Mrs. Eddy ‘The Christian Science Weekly’ op, maar binnen vijf maanden veranderde zij de naam daarvan in Christian Science Sentinel. ‘Sentinel’ is uit het Latijn afkomstig en houdt het begrip waakzaamheid in. Mrs. Eddy hechtte grote waarde aan het op de hoogte zijn met het wereldgebeuren. Om het evangelie te verspreiden, moeten we op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt. In de Sentinel en de Heraut heeft Mrs. Eddy ons een communicatiemiddel gegeven, waardoor de waarheid zijn weg kan vinden naar de wereld. De Herauten tonen aan dat Christian Science een wereldgodsdienst is, en niet een Amerikaanse godsdienst of een godsdienst van het Westen, maar de voor alle mensen geopenbaarde Waarheid. De apostel Paulus werd ertoe verleid, om bij het verbreiden van de leer van Jezus zelfs de verguisde heidenen te omvatten. Paulus maakte lange reizen om dit doel te bereiken. De Herauten en de Sentinel kun je beschouwen als “Paulus in drukvorm”, want zij brengen aan de hele wereld de boodschap, dat de Waarheid alomvattend is en steeds beschikbaar.

Geen opmerkingen: