vrijdag 16 november 2012

Morele moed

Ook wij kunnen Gods goedheid demonstreren, waardoor ons leven de zegen van grootse gebeurtenissen krijgt. Een vraag echter die we ons niet  niet vaak genoeg kunnen stellen is: “Wat verwachten we?” Wanneer ons denken vervuld is van vrees voor wat zou kunnen gebeuren, of als we twijfelen of onze juiste verlangens wel in vervulling zullen gaan, dan is het de hoogst tijd dat we deze nutteloze suggesties omwisselen voor gedachten uit het goddelijk Gemoed. Alleen wanneer we vervuld zijn van juiste ideeën, afkomstig van God mogen we verwachten dat ze zich ook zullen veruiterlijken in blijmakende omstandigheden. Soms proberen valse suggesties, vermomd als iets goeds, ongemerkt binnen te sluipen. Vaak doen zich omstandigheden voor waarbij we een keuze moeten maken.  Waar geven we gehoor aan? Bedenk dat het sterfelijk gemoed uiteraard niets anders dan eindig kan zijn. Het vereist morele moed om de juiste keuze te maken. Indien we gelukkig willen zijn, moeten we hoger grijpen dan de droomwereld van de sterfelijke mens. We kunnen de nodige geestelijke kracht vinden door ons te realiseren dat ons ware zelf - het beeld van God - zich alleen tot het goddelijk Gemoed, de eeuwige bron van alle goed, voelt aangetrokken.

Geen opmerkingen: