dinsdag 20 november 2012

Krijg

Wij leren in Christian Science dat alle mensen in werkelijkheid kinderen van God zijn en daarom de vrede van God genieten, die op aarde gevestigd is door de geestelijke strijd, die de apostel Paulus beschreven heeft. In 2 Kor 10:3-5 zegt hij: “Want wandelende in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees; want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten, daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.” Oorlogen tussen volkeren, waar die ook gevoerd wordt, is niet de strijd waarvan Paulus spreekt - de strijd die in staat is om Gods zegevierende vrede op aarde te vestigen. Alleen de geestelijke overwinning van de goddelijke Liefde over het kwaad in de gemoederen van de mensen kan de vrede, die de Meester de mensheid heeft beloofd, tot stand brengen en op een hechte basis vestigen. Gebed voor dit resultaat is in overeenstemming met het Onze Vader  en de geestelijke uitleg daarvan zoals Mary Baker Eddy die geeft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 17: “Uw wil geschiede in den hemel alzo ook op de aarde. ‘Geef ons het besef, dat God - gelijk in de hemel alzo ook op aarde - almachtig, oppermachtig is.’”

Geen opmerkingen: