zondag 11 november 2012

Juiste wens

God heeft een overvloed van geestelijke ideeën en het is vanzelfsprekend, dat deze ideeën tot uitdrukking komen in vormen, die het allerbeste zijn voor ieders individuele omstandigheden. Ruime geldmiddelen of een overvloed van stoffelijke dingen en genoegens hoeft nog niet van werkelijke overvloed van het het goede voor te stellen, hoe aanlokkelijk deze dingen voor het moment ook schijnen te zijn. Dikwijls kunnen wij het juiste besef van overvloed in ons leven verkrijgen door onze verlangens te zuiveren. Een juiste wens sluit vervulling in. Als we onze verlangens laten leiden door het begrijpen van God als het almachtige, alomtegenwoordige en alwetende goede en van de mens als weerspiegeling van al wat aan God toebehoort, dan wordt het ons duidelijk waarom het de mens aan niets ontbreekt en hij dus bevredigd is. De Psalmdichter zong: “Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken” (Ps. 17:15). Door het in toepassing brengen van zijn begrijpen van en zijn vertrouwen op het feit, dat God goed en immer-tegenwoordig is en dat de mens Gods gelijkenis is, kan iedereen, die deze woorden leest, nu beginnen met deze waarheden in zekere mate te bewijzen. Mrs. Eddy schrijft: “De juiste weg verkrijgt voorrang, namelijk de weg van Waarheid en Liefde, waardoor al onze schulden betaald worden, de mensheid gezegend en God verheerlijkt wordt” (Miscellany, blz. 232).

Geen opmerkingen: