zaterdag 17 november 2012

In Christus

“In Christus” zijn betekent nauwkeurig kennis te nemen van de leer en het voorbeeld van Christus Jezus en de liefde, de reinheid en de betrouwbaarheid uit te drukken waarvan hij op zo’n uitzonderlijke wijze het voorbeeld was. Die hoedanigheden zijn een deel van het werkelijke, geestelijke wezen van de mens als het beeld van God; en wanneer we ons best doen die uit te dragen in ons dagelijks leven, brengen we ons ware zelf meer en meer aan het licht. We worden er ons meer en meer van bewust, dat de goddelijke Liefde ons en Zichzelf omsluit en voor altijd de unieke staat van de mens als de geïndividualiseerde uitdrukking van de goddelijke natuur in stand houdt. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 265: “Dit wetenschappelijk begrip van het zijn, dat de stof loslaat terwille van Geest, houdt geenszins in, dat de mens in de Godheid wordt opgelost en zijn identiteit verliest, maar het schenkt de mens een verruimde individualiteit, wijdere sfeer van denken en handelen, een verder reikende liefde en een hoger en duurzamer vrede.” Ieder mens als individu zal beschouwd worden als het bewijs zelf van Gods bestaan en eerbied voor dit feit zal ongetwijfeld Gods koninkrijk op aarde brengen.

Geen opmerkingen: