maandag 19 november 2012

Idee

Van de mens zegt Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 475: “Hij is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën.” Waar de mens is, daar zijn alle ware ideeën van Gemoed - geen enkele die er ontbreekt. En deze drukken zich uit als intelligentie, schoonheid, vriendelijkheid, goedheid, gezondheid, rechtschapenheid, voorziening van het goede, enz. Doordat de mens alle ware ideeën omvat, kan hij onmogelijk van welke ook gescheiden zijn. Waar het licht schijnt, verdwijnen de schaduwen. Evenzo, waar een geestelijke idee van God zich uitdrukt, daar verdwijnen de tegengestelde suggesties van het sterfelijk gemoed. Zo zien wij hoe boosheid vervangen wordt door vriendelijkheid, verdriet door vreugde,  of tekort door overvloed. Dergelijke genezingen in onze eigen ervaring of die van onze medemens vervullen ons met blijdschap en dankbaarheid. Indien wij op de juiste wijze wonderen als deze verwachten, dan zal ons leven niet saai, leeg of tragisch zijn. Het zal dan veeleer een glorierijk avontuur worden, dat de belofte van Jesaja in vervulling doet gaan: “De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging, en juichen” (Jes. 35:1, 2).

Geen opmerkingen: