maandag 26 november 2012

Denkwijze

De wereld schijnt vol te zijn van beschuldigende, veroordelende opvattingen en de mensheid schijnt niet te weten hoe zij zich zelf moet beschermen. In ons leerboek Wetenschap en Gezondheid, blz. 201, zegt Mrs. Eddy: “Om dwaling uit het stoffelijk gemoed te verdrijven, moet men de waarheid laten binnenstromen op vloedgolven van Liefde.” Door orde te stellen op ons denken, zodat het vervuld wordt van Waarheid en Liefde - zodat het voortdurend “waarheid laat binnenstromen op vloedgolven van Liefde” wordt de neiging om te beschuldigen en te veroordelen vernietigd. Waar boosheid, irritatie, ongeduld, afgunst, neerslachtigheid of het gevoel ongelukkig te zijn tot uitdrukking komt, of zelfs in de gedachte wordt toegelaten, daar vinden we de beschuldiger. De bedoeling is, hetzij onszelf, een ander, een organisatie of een volk de schuld te geven. De beschuldiger moet worden vernietigd. Maar hoe kan dat gedaan worden? Mrs. Eddy schrijft op blz. 275: “Het uitgangspunt van Christian Science is, dat God, Geest, Alles-in-alles is en dat er geen andere macht of Gemoed bestaat - dat God Liefde is en dat Hij daarom het goddelijk Beginsel is.” Het gevolg is een bevrijdende wijze van denken, een misschien langzame maar zekere verandering van een stoffelijke persoonlijke denkwijze tot een geestelijk denken.

Geen opmerkingen: