zondag 14 oktober 2012

Zelfbewustheid

Zelfbewustheid wordt over het algemeen beschouwd als een slechte karaktereigenschap. Het hangt er echter van af over welke zelf we het hebben. Het ego dat stervelingen menen te hebben is onwaar, beperkt en vol vrees. Maar het goddelijk Ego is de “IK BEN” dat het geestelijk heelal en de mens in volmaakte harmonie bestuurt. Het punt dat ons allemaal aangaat en waar we in de praktijk allemaal mee te maken hebben is: “Waar vereenzelvigen wij ons mee? Met stoffelijk, sterfelijke ego, of met het geestelijk, goddelijke Ego?” Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 281: “”Het ene Ego, het ene Gemoed of de ene Geest, God genoemd, is de oneindige individualiteit, die alle vorm en lieflijkheid verleent en die werkelijkheid en goddelijkheid in de individuele mens en dingen weerspiegelt.” We kunnen een duidelijk onderscheid maken tussen het sterfelijk ego en het goddelijk Ego. Het goddelijk Gemoed houdt zichzelf in stand, is compleet en volledig bevredigd. Het sterfelijk ego nu is net het tegenovergestelde daarvan: altijd ontbreekt er wel iets, het is onbevredigd en ontevreden. Het voelt een innerlijke armoede en moet daarom iemand bezitten of op iemand steunen. Het is altijd op zoek naar iets buiten zichzelf om de leegte op te vullen. Het moet dingen of geld verzamelen, voortdurend iets toevoegen aan het lichaam: een pil, een medicijn, een sensatie. Het is altijd hongerig naar iets en ongedurig. Het is duidelijk dat we dit onware zelf, dit sterfelijk  ego moeten ontkennen en God als het enige Ego - en daarom het Ego van de mens - moeten aanvaarden.

Geen opmerkingen: